Hotline 24/7
028.38 622 699
422 - 424 Đường 3/2 - P.12
Quận 10, TPHCM
Buổi sáng: 7:30 - 11:30
Buổi chiều: 13:30 - 19:00

 

DANH SÁCH BÁC SĨ CƠ HỮU TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH PHÚC

STT

 

Họ và tên

người hành nghề

Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian làm việc Vị trí chuyên môn
1. Ths.BS Nguyễn Thị Phương Tần 008129/ HCM – CCHN

Ngày 24/4/2013

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi – Thứ 2 đến thứ 7

từ 7g30 – 20g00

– Chủ nhật

từ 7g30 – 12g0

– Phụ trách chuyên môn tại Phòng khám

– Bác sĩ cơ hữu Khoa Nhi

 

2. BS Lê Hồng Cúc 005185/ HCM – CCHN

Ngày 11/12/2012

Khám chữa bệnh chuyên khoa Phụ – Sản – Thứ 2 đến thứ 7

từ 7g30 – 20g00

– Chủ nhật

từ 7g30 – 12g00

Bác sĩ  cơ hữu phụ trách Phòng Sản – Phụ khoa
3. BS CKII Trần Thanh Thủy 002455/ BD – CCHN

Ngày 10/6/2013

Khám chữa bệnh chuyên khoa

Tai – Mũi – Họng

Thứ 2 đến thứ 7

từ 7g30 – 20g00

– Chủ nhật

từ 7g30 – 12g00

Bác sĩ  cơ hữu  phụ trách Phòng Tai Mũi Họng
4. BS Nguyễn Lê An 008640/ HCM – CCHN

Ngày 16/5/2013

Khám chữa bệnh chuyên khoa

Nội – Không làm thủ thuật chuyên khoa

 

Thứ 2 đến thứ 7

từ 7g30 – 17g00

– Chủ nhật

từ 7g30 – 12g00

Bác sĩ  cơ hữu phụ trách Phòng khám Nội
5. BSCKII Nguyễn Thuận Hòa 012707/ HCM -CCHN

Ngày 06/12/2013

Khám chữa bệnh chuyên khoa

Ngoại

Thứ 2 đến thứ 7

từ 7g30 – 20g00

– Chủ nhật

từ 7g30 – 12g00

Bác sĩ  cơ hữu phụ trách Phòng khám Ngoại

 

6. Ths.BS Nguyễn Thúy Ngân 007390/ HCM – CCHN

Ngày 23/2/2013

Khám chữa bệnh chuyên khoa

Phụ – Sản

Thứ 2 đến thứ 7

từ 7g30 – 17g00

Bác sĩ  cơ hữu phụ trách

Phòng Tiểu phẫu

7. BS Đỗ Thị Minh Trang 0008956/ HCM – CCHN

Ngày 19/6/2014

Khám chữa bệnh chuyên Khoa Phục hồi chức năng Thứ 2 đến thứ 7

từ 7g30 – 20g00

– Chủ nhật

từ 7g30 – 12g00

Bác sĩ cơ hữu phụ trách

P. Phục hồi chức năng

8.  

CN Xét nghiệm

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

041822/ HCM – CCHN

Ngày 03/4/2018

Cử nhân  Xét nghiệm Thứ 2 đến thứ 7

từ 7g30 – 20g00

– Chủ nhật

từ 7g30 – 12g00

Chuyên viên cơ hữu

Phụ trách P. Xét nghiệm

9. BSCKII Hồ Thị Nhiên 011051/ HCM – CCHN

Ngày 14/8/2017

Khám chữa bệnh Chuyên khoa

Chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 đến thứ 7

từ 7g30 – 20g00

– Chủ nhật

từ 7g30 – 12g00

Bác sĩ cơ hữu phụ trách

P. Chẩn đoán hình ảnh

10 DSCKI Bùi Ngọc Thắng 1838/HCM-

CCHND

Ngày 26/3/2014

 

Dược sĩ Đại học – Thứ 2 đến thứ 7

từ 17g00 – 20g00

– Chủ nhật

từ 7g30 – 12g00

Dược sĩ cơ hữu

phụ trách Nhà  thuốc

 

(*) Danh sách được Phòng Quản lý các dịch vụ y tế tư nhân – Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông qua ngày 21/2/2020.

028.38 622 699