CN Nguyễn Thị Thu Thảo Các xét nghiệm Thời gian làm việc

KTVXN Nguyễn Minh Hiếu

 

– Máu, nước tiểu, …

 

Từ thứ Hai đến thứ Bảy Sáng:  7g30 – 11g30

Chiều: 13g30 – 20g00

  Chủ nhật

Sáng: 7g30 – 11g30

Chiều: Nghỉ