TAI MŨI HỌNG

Trưởng khoa:

BS CKII Trần Thanh Thùy

(Nguyên bác sĩ BV Nhi Đồng 1)

 Kỹ thuật điều trị

Thời gian làm việc

KTV ĐẶNG THI ÁNH NGUYỆT § Khám các bệnh Tai – Mũi – Họng

§ Xông mũi, phun khí dung

§ Rửa mũi, họng, lau tai

§ Rửa xoang

§ Lấy hóc xương

Từ thứ Hai đến thứ Bảy Sáng:  7g30 – 11g30

Chiều: 13g30 – 20g00

  Chủ nhật

Sáng: 7g30 – 11g30

Chiều: Nghỉ